ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും, അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്

68% ഇന്ത്യൻ ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലെ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

Build lasting trust and communicate with your customers in a language they understand through our AI-driven language technologies and solutions.


ഡെമോക്കായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

About Reverie Language Technologies

ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എത്രത്തോളം തയ്യാറാണ്?

പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക!

0 m+
പൗരന്മാരെ ശാക്തീകരിച്ചു
0 m+
ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് എത്തിചേർന്നു
0 m+
ഇൻഡിക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡുകൾ
0
ഇൻഡിക് ഭാഷകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ-ഭാഷാ ഉൽപ്പന്ന സ്യൂട്ട്

എ.ഐ-പവേർഡ്ഡ് വിവർത്തന മാനേജ്മെന്‍റ് ഹബ്

എ.ഐ-പവേർഡ്ഡ് വിവർത്തന മാനേജ്മെന്‍റ് ഹബ്

പ്രബന്ധക്

ഒരു ക്ലൗഡ് അധിഷ്‌ഠിത, എ.ഐ-പവേർഡ്ഡ് മെഷീൻ വിവർത്തന മാനേജ്മെന്‍റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ അതിവേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും കൃത്യവുമായ വിവർത്തനവും പ്രാദേശികവൽക്കരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നു

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കായുള്ള വോയ്‌സ് സ്യൂട്ട്

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കായുള്ള വോയ്‌സ് സ്യൂട്ട്

സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റിലേക്കും ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ചിലേക്കും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വോയ്‌സ് പരിഹാരത്തിലൂടെ സാക്ഷത തടസ്സം നീക്കം ചെയ്യുക.നിങ്ങളുടെ വിപണി അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കുക, കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത വളർത്തുക, ഒന്നിലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഉപഭോക്താക്കളുമായി കാര്യക്ഷമമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക.

Reverie Neural Machine Translation

റെവറി ന്യൂറൽ മെഷീൻ വിവർത്തനം (എൻ‌.എം‌.ടി)

വിവേകമാർന്ന മെഷീൻ വിവർത്തന മോഡലുകൾ ഉയർന്ന കൃത്യതയോടും വേഗതയോടും കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളടക്കം ഒന്നിലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് സന്ദർഭോചിതമായി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

വെബ്സൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം ഒപ്പം മാനേജ്മെന്‍റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം

വെബ്സൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം ഒപ്പം മാനേജ്മെന്‍റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം

അനുവാദക്

ഏത് ഭാഷയിലും നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനും സമാരംഭിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അനുവാദക്.. എസ്.ഇ.ഒ-സൗഹൃദ പ്രാദേശിക ഭാഷാ ഉള്ളടക്കവും കുറഞ്ഞ ഐ.ടി ഇടപെടലുകളും ഉപയോഗിച്ച് വേഗത്തിൽ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.

ബഹുഭാഷാ ഇൻഡിക് കീബോർഡ്

ബഹുഭാഷാ ഇൻഡിക് കീബോർഡ്

സ്വലേഖ്

ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളെ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും സംവദിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന വെബ്, സെറ്റ്-ടോപ്പ് ബോക്സുകൾക്കായുള്ള ബഹുഭാഷാ കീപാഡുകൾ.

ബഹുഭാഷാ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സ്യൂട്ട്

ബഹുഭാഷാ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സ്യൂട്ട്

സൗന്ദര്യാത്മകമായും ശാസ്ത്രീയമായും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ ഫോണ്ടുകളും ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ പരിഹാരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ സേവനം നൽകുന്ന സംരംഭങ്ങൾ

Reverie runs on

റെവറിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ 130+ ബിസിനസ്സുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയുക

ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. വരൂ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം!