ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

 

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

name*
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
Work Email*
ഇമെയിൽ വിലാസം അസാധുവാണ്
ഇമെയിൽ വിലാസം അസാധുവാണ്
phone number*
ഫോൺ നമ്പർ അസാധുവാണ്
ഫോൺ നമ്പർ അസാധുവാണ്
 • ഒരു ഉൽപ്പന്ന ഡെമോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക*
 • പ്രബന്ധക്
 • അനുവാദക്
 • ഇന്ത്യൻ-ഭാഷ വോയ്‌സ് സ്യൂട്ട്
 • ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ്
ഒരു ഉൽപ്പന്ന ഡെമോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക*
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
 • ബിസിനസ് തരം*
 • ഫ്രീലാൻസ് വിവർത്തകൻ
 • ഭാഷാ സേവന ദാതാവ്
 • സംരഭങ്ങൾ/എസ്.എം.ഇ/മറ്റുള്ളവ
ബിസിനസ് തരം*
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
 • ഫ്രീലാൻസ് വിഭാഗം*
 • വ്യക്തിഗത വിവർത്തകൻ
 • കണ്ടന്‍റ് റൈറ്റര്‍
 • വിദ്യാർത്ഥി
ഫ്രീലാൻസ് വിഭാഗം*
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
company name*
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
website url* https://
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
your designation*
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
 • ആവശ്യകതയുടെ സ്വഭാവം*
 • ഉടൻ - തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക
 • അടുത്ത പാദത്തിനായി പ്ലാൻ ചെയ്‌തു
 • ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാൻ
 • ഓപ്‌ഷനുകൾ എക്‌സ്‌പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു
ആവശ്യകതയുടെ സ്വഭാവം*
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
 • ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞു?*
 • ഗൂഗിൾ
 • ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പരസ്യങ്ങൾ
 • ഫേസ്ബുക്ക് പരസ്യങ്ങൾ
 • വെബിനാർ/ഇവന്റ്
 • ഇന്റേർണൽ റഫറൻസ്
 • മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ
ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞു?*
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
please include all necessary details in your query to help us serve you better *
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!
ഫീൽഡ് ആവശ്യമാണ്!

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

ഇന്‍റേണ്‍ഷിപ്പിനായോ കൺസൾട്ടിംഗിനായോ മുഴുവൻ സമയ ജോലിക്കായോ അപേക്ഷിക്കുക
+91-80-471-06606

സെയിൽസ്

ഉൽപ്പന്ന ഡെമോകൾ, സാങ്കേതിക മികവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൽ,പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെടുക
+91-80-471-06606

മാധ്യമ അന്വേഷണങ്ങൾ

പ്രസ്സ് റിലീസുകൾ, ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്‍റിറ്റി (ലോഗോ, കളർ തുടങ്ങിയവ), ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നുള്ള പ്രസ്താവനകള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി ബന്ധപ്പെടുക
+91-80-471-06606

റെവറിയുടെ ആസ്ഥാനം

5th Floor,Jio Avana, 39/14, Sarjapur Main Rd, Iblur Village, Bellandur, Bengaluru, Karnataka 560102

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയുക

ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. വരൂ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം!