എ.ഐ - പവേർഡ്ഡ് വിവര്‍ത്തന മാനേജ്മെന്‍റ് ഹബ് (പ്രബന്ധക്)

ഞങ്ങളുടെ ഏകീകൃത എ.ഐ പവേർഡ്ഡ് ഹബ് ഉപയോഗിച്ച് വിവർത്തനം ചെയ്യുക, നിയന്ത്രിക്കുക, ഒപ്പം സ്കെയിൽ ചെയ്യുക

വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും കൃത്യതയിലും പ്രാദേശികവൽക്കരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന സവിശേഷമായ ക്ലൗഡ് അധിഷ്‌ഠിത, എ.ഐ-പവേർഡ്ഡ് വിവർത്തന മാനേജ്മെന്‍റ് ഹബാണ് പ്രബന്ധക്. ഒരു കാര്യക്ഷമമായ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുഭാഷാ ഉള്ളടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ഓർഗനൈസ്‌ ചെയ്യാനും യാന്ത്രികമാക്കാനും പ്രക്രിയകൾ വേഗത്തിലാക്കാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവർത്തന ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു അവബോധജന്യ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം

വലിയ തോതിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ്ലൈൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക

വലിയ പ്രോജക്റ്റുകള്‍ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രബന്ധക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. തത്സമയം റിസോഴ്സ്, വർക്ക്ഫ്ലോ മാനേജുമെന്‍റ് എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമ്പോൾ ഒരേ പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമർത്ഥരായ വിവർത്തകരെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും അവരോടൊപ്പം പ്രവത്തിക്കാനും സാധിക്കും.

ആരംഭിക്കാം

400% വരെ ഉൽ‌പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക

പ്രബന്ധിന്‍റെ മികച്ച വിവർത്തന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നിങ്ങളുടെ ഉൽ‌പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ വിവർത്തനം യാന്ത്രികമാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ നാലിരട്ടി വേഗത്തിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.നിങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ വേഗത്തിൽ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, അങ്ങനെ ഡെലിവറി സമയത്തിന് മുമ്പായി പ്രോജക്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചെലവ് 40% വരെ ലഘൂകരിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ആരംഭിക്കാം

വിവർത്തന ശ്രമങ്ങൾ 80% കുറയ്ക്കുക

ഇന്‍റലിജന്‍റ് മെഷീൻ വിവർത്തനമാണ് യാന്ത്രിക വിവർത്തന സംവിധാനം നൽകുന്നത്, ഇത് സ്വമേധയാലുള്ള മാനുഷിക ഇടപെടൽ ഗണ്യമായി ലഘൂകരിക്കുന്നു. പരിശ്രമങ്ങൾ 80% വരെ കുറയ്ക്കാനും പ്രവർത്തന സമയം കുറയ്ക്കാനും പരിചയസമ്പന്നരായ വിവർത്തകരുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രബന്ധക് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. വിവർത്തന മേഖലയിൽ ഒരു തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് തുടക്കക്കാരെ അനുവദിക്കുന്നു.

ആരംഭിക്കാം

കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്ക് ആക്സസ് നേടുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക

അവബോധജന്യമായ ഇന്‍റര്‍ഫേസും ഇന്‍റലിജന്‍റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ച്, ഹ്രസ്വ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പ്രബന്ധക് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു,ഒപ്പം ഇൻബിൽറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവർത്തന തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ആരംഭിക്കാം

ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുക

മിക്ക സംരംഭങ്ങൾക്കും സമയബന്ധിതമായി വലിയ ഉള്ളടക്കം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാല്‍ പ്രബന്ധകിനൊപ്പം, ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും റിസോഴ്സ്, വർക്ക്ഫ്ലോ മാനേജുമെന്‍റിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതും വളരെ എളുപ്പമാണ്. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഇൻ-ഹൗസ് വര്‍ക്ക് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച വിവർത്തന ഏജൻസികളെയോ ഫ്രീലാൻസറുകളെയോ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാം!

ആരംഭിക്കാം

തടസരഹിത വിവർത്തന മാനേജ്മെന്‍റ്

തത്സമയ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഡാഷ്‌ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച്, സമയപരിധി, ചെലവ്, കൃത്യത എന്നിവയുടെ വ്യക്തത നൽകിക്കൊണ്ട് സംരംഭങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സുതാര്യതയും നിയന്ത്രണവും പ്രബന്ധക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും കൂടാതെ മികച്ച വിവർത്തനം,യാന്ത്രികമായി ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ആരംഭിക്കാം

വ്യവസായ പ്രമുഖരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ സാങ്കേതികവും ഭാഷാപരവുമായ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ മികച്ച ഭാഷാ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ രൂപീകരിച്ച പ്രബന്ധക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാദേശികവൽക്കരണ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ തയ്യാറാണ്.

വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ശരിയായ നിരക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഒരു ഡെമോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ഒപ്പം പ്രബന്ധക് എങ്ങനെ തടസമില്ലാതെ വിവർത്തനം ലളിതവും വേഗത്തിലുമാക്കുന്നുവെന്ന് കാണുക

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയുക

ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. വരൂ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം!